Buitenlandse BTW 2016 terugvragen voor 1 oktober 2017


Heeft u binnen de EU zakelijke kosten gemaakt waarop BTW in rekening is gebracht? Denk aan benzinekosten, een verblijf in een hotel of een zakelijke bijeenkomst. Die buitenlandse BTW mag u niet in aftrek brengen op de in Nederland verschuldigde BTW. U mag hem wel terugvragen. Dat moet wel voor 1 oktober bij de Nederlandse belastingdienst. U kunt dit digitaal regelen. Indien u dit voor de eerste keer doet, moet u inloggegevens aanvragen. Hou er rekening mee dat het aanvragen van de inloggegevens enkele weken kan duren. Dien uw aanvraag op tijd in, anders bent u te laat, de belastingdienst kent geen pardon bij een te late indiening.


< Terug