De WKR blijft mogelijkheden bieden


De WKR, maak er gebruik van! Veel werkgevers vinden de vrije ruimte in de werkkostenregeling – van 1,2% van hun fiscale loonsom – te beperkt. U kunt die ruimte vergroten door de mogelijkheden van intermediaire kosten optimaal te benutten. Intermediaire kosten zijn kosten die een werknemer voor u als werkgever voorschiet. U kunt die uitgaven aan uw medewerker terugbetalen, en zo voorkomt u vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor dezelfde uitgaven in de vrije ruimte. DGA’s maken erg veel, nagenoeg uitsluitend intermediaire kosten. Sommige intermediaire kosten kunnen in een vaste kostenvergoeding worden opgenomen. Als u als werkgever vastlegt welke kosten u binnen uw onderneming als intermediaire kosten accepteert, en dat ook aan uw medewerkers meedeelt, versterkt u uw bewijspositie ten opzichte van de inspecteur als die de opzet met intermediaire kosten betwist.

 


< Terug